TEST127 WELCOME

HELLO VALUED PLAYERS!

Privacy

A. Tài khoản của bạn

I. Đăng ký

  1. Tất cả những người đăng ký phải từ 18 tuổi trở lên để đặt cược hoặc đăng ký tại Kzing Demo. Đồng thời, Kzing Demo có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp bằng chứng về tuổi tác và phong tỏa tài khoản khi khách hàng chưa cung cấp thông tin liên quan. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý các vấn đề đánh bạc dưới tuổi vị thành niên.
  2. Tất cả thông tin được cung cấp khi đăng ký trên trang web phải chính xác và đầy đủ về mọi mặt. Đặc biệt khi sử dụng tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản phải giống với tên đã đăng ký, nếu không tài khoản tương ứng sẽ bị khóa. Khi tài khoản bị khóa, khách hàng nên liên hệ với chúng tôi. Tất cả các cược đặt trước khi tài khoản bị khóa đều hợp lệ bất kể kết quả như thế nào.
X
Anti-Hijacking Plug-in (for Windows only)
Instruction: Download the plug-in and double-click the BAT file. Type any key to start until it shows "COMPLETED". ***Prefer try Google DNS first*