TEST127 WELCOME

HELLO VALUED PLAYERS!

Rules and Conditions

B. Tiền của bạn

I. Nạp tiền và đặt cược

  1. Khách hàng chỉ có thể đặt cược với số dư khả dụng trong tài khoản. Trong trường hợp không đủ số dư, khách hàng phải nạp tiền trước khi đặt cược hoặc tham gia trò chơi. Để biết thêm chi tiết về cách nạp tiền, rút ​​​​tiền và chuyển khoản, vui lòng truy cập mục Nạp tiền/Rút tiền.
  2. Bạn chỉ nên nạp tiền vào tài khoản của mình với mục đích đặt cược trên trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền phong tỏa hoặc đóng tài khoản của bạn nếu chúng tôi tin hoặc có lý do để tin rằng khoản tiền nạp của bạn không vì mục đích đặt cược. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ báo cáo với bộ phận liên quan.
X
Anti-Hijacking Plug-in (for Windows only)
Instruction: Download the plug-in and double-click the BAT file. Type any key to start until it shows "COMPLETED". ***Prefer try Google DNS first*